Samarbetspartners

Seldingersällskapet för Interventionell och Vaskulär Radiologi – SSVIR

www.seldinger.se

 

Svensk Internmedicinsk Förening – SIM

www.sim.nu

 

Svensk Uroradiologisk Förening – SURF

www.surf-veckan.se, www.sfmr.se/sidor/svensk-uroradiologisk-forening/

 

Svensk Förening för Thoraxradiologi

www.thoraxradiologiveckan.se, www.sfmr.se/sidor/svensk-forening-for-thoraxradiologi/

 

Svensk Förening för Hypertoni, Stroke och Vaskulär Medicin

www.hypertoni.org

 

Svensk Förening för Kärlkirurgi

www.ucr.uu.se/ssvs/

 

Svensk Njurmedicinsk Förening

www.njur.se

 

Svensk Transplantationsförening

www.Svensktransplantationsforening.se

 

Swedvasc

www.ucr.uu.se/swedvasc/

 

Critical Issues on Aortic Endografting 2010, 2014, 2018

 

CongO GmbH, Congress Organisation and more

www.cong-o.com

 

Svensk Förening för Neuroradiologi
www.sfnr.org

 

Sonoscandinavia 2016

 

Scandinavian Venous Centre

www.scandinavianvc.se/om-kliniken/kliniken-malmo