Övriga uppdrag

Administrativt stöd för:

  • Seldingersällskapet för vaskulär och interventionell radiologi (SSVIR).­

  • Svensk internmedicinsk förening (SIM)­

  • Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin (SVM)­

 

Utbildningskoordinator åt:

  • Svensk förening för kärlkirurgi (SSVS)

 

Faktureringsservice:

  • Svensk Förening för Neuroradiologi (SFNR)